Hà nội phố-20052020-Nắng và nắng

-Dạo qua phố phường dạo qua thị trường mà nắng vỡ đầu

No comments:

Post a Comment

Chợ hoa tết 2021 khá vắng vẻ do diễn biến phức tạp của dịch covid -19 nên có vẻ như lượng người đi chợ giảm hẳn so với những năm trước

Chợ hoa tết 2021 khá vắng vẻ do diễn biến phức tạp của dịch covid -19 nên có vẻ như lượng người đi chợ giảm hẳn so với những năm trước  Nguồ...